De beste landbaserte kasino og kasino-hotell for spill tett på Norge

I listen vår finner du de beste landbaserte casino i Norge, samt flotte kasinohotell, hvor du kan teste spill- og gambling lykken med det store utvalget av kasinospill de har (slots, blackjack, poker, roulette og så videre) når du besøker regioner nær Norge.

Regler Og Vilkår

GODKJENNING OG OMFANG

Følgende regler og vilkår («Regler» eller «Vilkår og regler»), lager en juridisk bindene avtale mellom oss og deg ved bruk av vår nettside og våre tjenester https://vip-casino.com («Nettside» eller «Tjenester»). Det er derfor viktig at du tar deg tiden til å lese godt gjennom dem. Ved å koble deg til, besøke eller bruke nettsiden bekrefter du at du har lest og forstått følgende vilkår og regler, inkludert personvernsvilkårene, og at du aksepterer å være bundet av dem og følge de aktuelle lover og reguleringer om bruk av nettsiden. 

OM DU IKKE AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE KAN DU IKKE ÅPNE, FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE DENNE NETTSIDEN ELLER NOEN AV TJENESTENE DEN TILBYR. MAN MÅ VÆRE MINIMUM 18 ÅR FOR Å BRUKE NETTSIDEN.

MERK: NETTSTEDET, TJENESTER, INNHOLDET OG ENKELTE FUNKSJONER TILBYS «SOM DE ER». VI ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADER FOR DEG SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE DU FINNER HER. DITT BRUK AV NETTSTEDET OG TJENESTENE ER FULLSTENDIG PÅ EGET ANSVAR. ALLE RETTIGHETER TIL INNHOLDET SOM FINNES PÅ NETTSTEDET OG VIA TJENESTER TILHØRER OSS. VI ØNSKER IKKE ENTEN UTTRYKT ELLER GODKJENT, UNDERFORSTÅTT, ANBEFALT ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE Å VÆRE ANSVARLIG FOR HANDLINGER SOM UTFØRES PÅ GRUNNLAG AV INNEHOLD SOM ER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET. VI TAR HELLER IKKE PÅ OSS ANSVAR FOR TAP ELLER SKADER SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED SLIKE TILTAK OG INNHOLD.

HÅNDTERING AV TJENESTENE OG NETTSIDEN

  1. A) nettsiden er tilgjengelig for deg til privat og ikke til kommersielt bruk;
  2. B) Du aksepterer å kun bruke nettsiden slik som det er skrevet i disse reglene og ifølge gjeldene lover og forskrifter. Du er personlig ansvarlig for kommentarer som du kan laste opp eller sende på nettstedet («brukerlaget innhold»). Det er ditt ansvar dersom noen av disse reglene brytes eller om dem oppfattes innenfor hva som er rimelig som et brudd, og dermed kan du bli holdt ansvarlig for skader som kan oppstå på grunn av et slikt brudd. Du får ikke bruke nettsiden på måter som kan forstyrre bruken eller påvirke kvaliteten av nettsiden for andre brukere. Vi beholder retten til å undersøke brudd eller angivelige brudd på disse reglene, og eventuelt rapporterte brudd eller angivelige brudd på disse reglene til myndighetene. C) vi kan hindre deg i å ta i bruk nettstedet om vi blir gjort oppmerksomme på handlinger som bryter eller kan tolkes som et brudd på disse reglene. Vi har også mulighet til å begrense bruken av nettstedet for deg av enhver annen grunn, og vi har retten til å stenge din bruk av nettsiden.

INFORMASJON SOM ER OPPHAVS BESKYTTET

Det er ikke mulig å sende eller laste opp (også innhold laget av brukeren) noen typer for informasjon som er eid av en annen part og dermed beskyttet etter lov om opphavsrett og/eller varemerke. Klager angående brudd på varemerke eller opphavsrett vil bli undersøkt av oss og fjernet om vi finner ut at påstanden er riktig.

LINKER TIL TREDJEPART

Nettsiden inneholder linker til nettsider som drives av tredjeparter i tillegg til kommentarer og vurderinger av nettsider til tredjeparter. Linker kan legges ut av deg, oss, andre brukere, andre parter eller Google AdSense. Vi har ikke kontroll over eventuelle linker som fører til tredjeparter. Vi er heller ikke ansvarlige for eventuelle skader eller tap som kan pådras av deg ved å klikke på slike linker til tredjeparter. Vi har mulighet til å tjene provisjon gjennom diverse program via agenter som holdes av tredjeparter. Medlemskap i vårt partnerprogram som drives av tredjeparter er ikke en anbefaling av nettstedet til et slikt tredjepartnettsted.

SLIK VURDERER VI

Ranker og vurderinger som er tilgjengelig på nettstedet, blant annet innhold som nevnt ovenfor, er en blanding av anbefalinger basert på visninger, karakter, kommentarer og brukeropplevelse, i tillegg til våre egne vurderings- og ranking algoritmer. For å kunne levere deg slik informasjon gratis genererer vi annonseinntekter fra leverandører som omtales på nettstedet, inkludert ytere presentert og rangert på våre sammenligningsmålinger. Vi tar ikke ansvar for alle uttrykte garantier mtp. salgbarhet, ufullstendigheter, relevans, anvendbarhet eller egnethet av informasjon i dette dokumentet. Vi gjør vårt beste for holde informasjonen her nøyaktig og oppdatert. Nettsiden og tjenester tilgjengelig via eller på nettsiden blir levert «som de er», og din bruk av informasjonen på denne nettsiden og elektroniske tjenester er på egen risiko og ansvar.

FRASKRIVELSE FRA GARANTI

VI LEVERER IKKE UT NOEN FORM FOR GARANTI OM NETTSIDEN, INDIREKTE ELLER DIREKTE, MEN AVGRENSET TIL BLANT ANNET GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHETEN FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER BESKYTTELSEN AV OPPHAVSRETTIGHETER. INNHOLDET PÅ NETTSTEDET OG RANGERINGER BLIR LEVERT «SOM DE ER», OG NETTSTEDET BRUKES PÅ EGET ANSVAR. DU ER ANSVARLIG FOR DIVERSE SKADER PÅ DATASYSTEMET SOM KAN OPPSTÅ SOM EN FØLGE AV BRUKEN AV NETTSTEDET. VI KAN IKKE GARANTERE FOR AT NETTSIDEN ER TILGJENGELIG KONTINUERLIG HELE TIDEN. VI HAR INGEN GARANTI FOR AT INNHOLD OG INFORMASJON TILGJENGELIG PÅ NETTSIDEN ER PÅLITELIG, KORREKT ELLER SANT. Vi gir heller ikke ut noen garanti for at vi vil rette opp eventuelle mangler, feil eller utelatelser på nettsiden. Vi leverer heller ikke ut noen garanti om at vurderinger av tredjepartnettsider er nøyaktig; vår vurdering av tredjepartnettsider er basert på vår erfaring med disse tredjepartnettsidene, impulser fra andre parter og undersøkelser utført av andre. Vi leverer ikke ut noen garanti for at du vil erfare at enkelte tredjepartsnettsider er tilfredsstillende eller at det kan gi noen resultater som du kan kreve fra disse tredjeparts nettsider.

BEGRENSNING AV ANSVAR

DU SIER DEG ENIG TIL AT VI IKKE TAR ANSVAR FOR IMMATERIELLE TAP ELLER SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGESKADER, SPESIELLE ELLER EVENTUELT TAP AV FORTJENESTE, JOBBTAP ELLER RÅDGIVNING DU MÅTTE PÅDRA ELLER LIDE PÅ GRUNN AV BRUKEN AV NETTSIDEN ELLER TILLITEN DU HAR TIL INFORMASJON ELLER BRUKEN AV TREDJEPARTSNETTSIDER SOM KAN VÆRE LINKET FRA ELLER TIL NETTSIDEN. ANSVARSBEGRENSNINGEN BURDE IKKE MODIFISERES SELV OM VI ER BLITT INFORMERT ELLER FÅTT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP ELLER SKADER.

KRAV PÅ ERSTATNING

Du er enig i at vi blir holdt ansvarsfrie mot alle krav som kan oppstå fra en tredjepart eller som på noen som helst måte kan relateres til bruken din av nettsiden, blant annet krav på erstatning, kostander som kan oppstå ved krav, skader (indirekte eller direkte), tap, søksmål, saksomkostninger/honorar til advokater, uavhengig hvordan type det er.

RETNINGSLINJER FOR INNHOLD

Du er enig i at nettsiden kun finnes for underholdning og at det kan være innhold som du anser som upassende, nettsiden brukes av deg på egen risiko. Vi passer på å gjøre vårt beste for å overvåke nettsiden og innholdet som er på den (inkludert innhold laget av brukeren). Vi tar ikke på oss ansvar for det som er nevnt ovenfor. Ansvaret for å gå gjennom alt innhold som sendes til nettsiden er ditt. Vi støtter ikke noe innhold som blir sendt inn til nettsiden. Du godtar og garanterer at innehar alle rettigheter, myndighet og evner som er nødvendig for å få sendt innhold til nettsiden. Vi tar for oss retten til å gå gjennom og/eller slette innhold laget av brukeren som blir sendt til nettsiden av deg eller andre brukere som inneholder eller refererer til (1) pornografi eller annet ikke passende materiale, (2) incest, pedofili eller bestialitet; (3) voldstrusler; (4) uttalelser som viser hat til en etnisk gruppe, rase, religion, gruppe, uføre, kjønn, alder eller seksuell legning; (5) krenkelser av opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter; (6) privat informasjon fra andre personer; (7) søppelpost, markedsføring for andre tjenester eller produkter, skummelt programvare (som virus eller annet ondsinnet programvare).

BLANDET

Noen deler eller bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene som det blir funnet ut at er ulovlig, ugyldig eller som ikke kan håndheves, må ikke utelukkes og ses på som ubrukelig til omfanget av en slik ulovlighet, ugyldighet eller mulig å håndheve, og bli byttet ut med en klausul eller bestemmelse så lik som det går an å komme det ulovlige eller ikke gyldige leddet, som samsvarer med vanlig praksis på dette området. Bestemmelsene ovenfor vil ikke bli berørt, og på grunn av at en slik bestemmelse er ugyldig, ulovlig eller ikke mulig å håndheve, forblir de fullt gjeldene og like gyldige. Etter at punktene nevnt ovenfor, er vi ikke ansvarlige for garanti av noe slag, og derfor vil vi ikke holdes ansvarlige i med tanke på punktene nevnt ovenfor og andre problemer som man kan finne i dette dokumentet.

LØSNING PÅ KONFLIKTER

Både vi og du vil ikke delta i gruppesaksmål eller meglinger for krav som omfattes etter denne avtalen. Du er enig i å ikke delta i krav framsatt av en advokat eller annen representasjon, eller kombinere skademeldinger i forhold til en annen person sitt krav dersom vi er en del av rettsaken. Bestemmelser i tvisteløsningene vil bli gjort av den føderale reguleringen i henhold til tvistesaker. Eventuelle dommer på tilkjennelsen av megler kan ankes i enhver rett som har jurisdiksjon. Ikke avhengig av andre bestemmelser under gjeldene rett, vil ikke en mekler ha rett til å tildele skadeserstatninger, alle former for tilgodekjennelser som er i konflikt med disse vilkårene. Du er nødt til å inkludere navn og adresse og en klar uttalelse hvor du sier at du ønsker å melde deg ut av denne meklesaken. Om forbudet mot gruppesaksmål og diverse andre krav på vegne av tredjepart som nevnt tidligere ikke lar seg gjennomføres, vil alle punkter nevnt tidligere i denne meglingssaken dermed være ugyldig. Meglingssaken vil også være gjeldene selv etter du avslutter ditt forhold til oss. Vilkårene her reguleres og blir tolket i henhold til lovene i Storbritannia, men det blir ikke tatt hensyn til noen prinsipper om lov konflikter, OG DE ER IKKE UNDERLAGT FN SINE KONVENSJONER OM KONTAKTER FOR INTERNASJONALE SALG AV VARER, HVIS DET ELLERS ER GJELDENE. For alle handlinger etter lov eller i egenkapital som er relatert til meglingsbestemmelser i vilkårene eller om du har meldt deg ut av avtalen som handler om megling, er du enig i å løse eventuelle tvister du har sammen med oss utelukket i domstolene i London, og dermed er du underlagt den personlige jurisdiksjonen til domstolen i London som tar for seg megling i alle slike tvister. Alle søksmål som du måtte ha i forbindelse med tjenesten er begrenset til 1 år fra hendelsen det er snakk om, og vil etter dette bli utestengt. Unnlatelser av oss til å håndheve noen rettigheter eller for å iverksette slike tiltak mot deg om det oppstår brudd, anses ikke som en fraskrivelse av rettigheter eller følgende handlinger i tilfelle framtidige brudd.

TILRETTELEGGELSE

Tilretteleggelsen og funksjonaliteten til nettsiden og tjenesten avhenger av diverse faktorer, som blant annet kommunikasjonsnettverk. Vi kan ikke garantere for at nettsiden vil fungere eller være tilgjengelig hele tiden, uten noen form for avbrudd, vi kan heller ikke garantere for at siden er fri for feil.

ENDRING AV SIDEN

Vi beholder retten til å gjøre endringer av enhver form på nettsiden eller tjenesten uten forvarsel og til enhver tid. Du godtar dermed også at innholdet som gis til deg på nettsiden eller tjenestene kan redigeres i enhver form uten at du eller tredjeparter blir informert. Du godtar dermed at vi heller ikke kan holdes ansvarlige.

JUSTERINGER

Regler og vilkår som gjelder for nettsiden. Vi beholder retten til å endre disse reglene og vilkårene til enhver tid, så vær vennlig å sjekke med jevne mellomrom. Vi kan endre reglene til enhver tid etter hva vi selv føler for ved å legge ut det nye innholdet på nettsiden som det gjelder, eller ved å hente inn dit samtykke i henhold til gjeldene lover. Endringer av personvernreglene gjelder fra nevnt siste besøks dato, og dermed fortsatt bruk av nettsiden etter siste besøks dato gjelder samtykke til diverse endringer og til å forholde seg til disse endringene.

PERSONER UNDER 18

For å bruke nettsiden og tjenestene må du være over tretten år og på enkelte sider over atten år. Vi henter ikke inn bevist informasjon for barn under tretten, og vi vil heller ikke gjøre det. Vi beholder retten til å etterspørre bevis for alder til enhver tid, slik at det er mulig for oss å bekrefte at personen er under tretten år og ikke bruker nettsiden eller programvaren.